Tel: +90 216 349 08 00
 • Daha İyi İş Planları Eğitimi

  İş Planı bir projede en önemli bilgilerin bulunduğu dokümanıdır. Bir projenin gerçekten neden yapmaya değer olduğunu tanımlayan, uygulama süresince neden projeye devam etmek ya da sonlandırmak gerektiğini belirtir.

  Her proje Daha İyi İş Planı gerekir. Bir PRINCE2 projesinde ‘İş Gerekçesinin Devam Etmesi’ prensibini ve proje boyunca karar verme mekanizmasını İş Planı destekler. Bu nedenle tüm projelerde İş Planı üzerinde gerçek bir odaklanma olması beklenir. Ancak ne yazık ki çoğu zaman projelerde bu yapılmamaktadır. Çoğu projede çok zayıf bir İş Planı bulunur. Bazı durumlarda ortada hiçbir İş Planı yoktur.

  Günümüzdeki gerçek durum kurumlarda hiçbir iş planı desteği olmadan bir sürü para harcandığını göstermektedir. İş Planları genellikle kötü hazırlanmakta, fazla iyimser ve gerçek bir değer sunmayan biçimdedir. Bunun nedenlerinden biri ortak bir standart ya da metodoloji bulunmamasıdır. Şirketler kanıtlanmış araç ve teknikler kullanarak daha az çabayla şüphesiz daha iyi sonuç elde edebilirler.

  “Daha İyi İş Planları” eğitimi iş planı geliştirmek için sistematik ve objektif bir yaklaşım öğreten bir eğitimdir. Bunun için:

  • Değişim için gerçek ve açık bir ihtiyaç belirleyerek
  • Yatırımdan elde edilmek istenilen net hedefleri belirleyerek
  • Maliyet, risk ve faydalar arasında en iyi denge sağlamak için çeşitli çözümleri göz önünde bulundurarak 
  • Teklifin başarıyla uygulanması ve teslimatı gerçekleştirmesi için gerekli düzenlemeleri oluşturmak

  için adım adım İş Planı geliştirme yöntemi sağlar.

  Eğitimde işlenen konular

  1. İş Planının önemi

  2. İş Planı çeşitleri

  3. Beş Vaka modeli

    • Stratejik Durum: Stratejik olarak uygunluk, değişim için sağlam gerekçe. Bu proje uygulanabilir mi? Stratejik ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılar mı?
    • Ekonomik Durum: Seçilen ve tercih edilen seçenek kurum için uygun değer sunuyor mu?
    • Ticari Durum: İhale ve potansiyel anlaşma kamu veya özel sektör için cazip mi?.
    • Finansal Durum: Uygun maliyette mi ve finansmanı var mı? Bu onaylanan fonla karşılanabiliyor mu?
    • Yönetimin Durumu: Sağlam bir yaklaşım var mı? Planlanan iş başarılabilir ve başarılı teslimat yapılabilir mi?En iyi uygulama modeline ve güvencesine uyuyor mu?

  Daha İyi İş Planları Eğitimi Kimlere Uygundur

   • Daha iyi İş Planı hazırlamak isteyen ve bunları onaylayan kişiler
   • Kurumlarda muhasebe işlerinde görevli olanlar
   • Kamu değeri katmaktan sorumlu olanlar
   • Program Yönetimi ve Proje Yöneticileri, ürün teslimatı sorumluları
   • Finans Direktörleri, tedarik ve planlama yöneticileri
   • Kurum harcama tekliflerini onaylayan yönetim kurulu üyeleri
   • Hem stratejik (makro) hem de taktik (mikro) düzeyde uygulanabilen bir kanıtlanmış bir yontem öğrenmek isteyenler için çok yararlıdır.

  Proje yönetimi eğitim tarihleri için       Eğitim takvimine bakınız

  Hakkımızda

  New Peoplecert Logo 2018

  MakroNorm PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinde Türkiye'deki akrediteli tek kurum olarak PRINCE2 eğitimleri ve setrifika sınavları sunmaktadır. Aynı zamanda PMI standartları ve PMP sınavına hazırlık eğitimleri, projelerinize destek veya sizin için yürütmek sunduğumuz hizmetler arasındadır.

  Haberler

  İletişim

   Istanbul, Kadıköy

    Caferağa Mah. Yusuf Kamil Paşa Sok. No: 2/2, D: 4, Moda

   +90 216 349 08 00

   makronorm (@) makronorm.com

  Bizi arayınız!