Tel: +90 216 349 08 00
 • Fayda Yönetimi Eğitimi

  Özel ve kamu kuruluşları proje ve programlara kurum için faydalar gerçekleştirmek için yatırım yaparlar. Bu yararların bazıları 

  • Şirket gelirlerini artırmak,
  • Verimlilik yoluyla tasarruf sağlamak,
  • Stratejik bir hedef veya kurum işine somut bir katkı sağlamak,
  • Bir yasal ve idari gerekliliği yerine getirmek,
  • Günlük işleri sürdürmektir.

  Buna rağmen araştırmalar, kamu, özel ve diğer sektörlerdeki kuruluşların yatırım getirisini göstermekte sorun yaşadıklarını göstermektedir. 

  Fayda gerçekleştirmeyi optimize etmede başarı gösterememek, yatırımcıların değişim yönetme konusunda kurum yeteneğine güvenlerini kaybetmesine neden olacağı ve bu nedenle gelecekteki yatırımları riske atacağından istikrarsız ekonomik ortamlarda bunun önemi daha da büyüktür.

  Fayda Yönetimi PRINCE2® proje yönetimi, MSP® program yönetimi ve P3O® Portföy, Program ve Proje Ofisleri gibi portföy, program ve proje yönetimindeki en iyi uygulamaları tamamlayan, mevcut fayda yönetimini tek bir yerde pekiştiren ve faydaları gerçekleştirmeyi optimize etmeye yarayan özel uygulama ve tekniklerdir.

  Fayda Yönetimi eğitimi çeşitli endüstrilerde çalışan ve çeşitli konularda uzmanlıkları olan yöneticilere fayda yönetimi prensipleri, uygulamaları ve tekniklerini öğretir ve değişim sağlamak için yaptıkları yatırımlarından elde edecekleri faydaları optimize etmelerini sağlar.

  Fayda Yönetimi neleri kapsar?

  • Fayda yönetimi nedir, gerekçesi nedir ve pratikte etkinliğini sınırlandıran yanlış düşünceler nelerdir,
  • Fayda yönetiminde başarı sağlamak için kullanılan prensipler nelerdir ve bunlar nasıl uygulanır? 
  • Fayda yönetimi proje,  program ve portföy düzeyinde nasıl uygulanır?
  • Yönetim Döngüsünde beş uygulama detayları nelerdir? Bunların nasıl uygulanır? 
  • Etkin bir fayda yönetimi uygulamasına nasıl başlanması ve nasıl ilerleme yapılması gerektiği konusunda öneriler.

  Faydalar sadece proje ve program yönetiminin (PPY) bir yönü değildir. Değişim için yapılacak girişimlerde vergi mükellefleri ve hissedarların fonlarının yatırım gerekçesidir.

  Kimler için yararlıdır?

  Fayda Yönetimi tüm sektörler ve türleri için geçerli olan ve 'değişim girişimleri' olarak tanımlanan her tür proje veya program için geçerlidir.

  Hedef gurup, değişiklik girişimlerinden maksimum yararları elde ederek fonlardan en iyi şekilde fayda sağlanması sorumlulukları olan kişileri içerir. Çok taraflı görevleri kapsayan bu gurup:

  • Değişim liderleri (üst düzey sorumluluk sahipleri ve değişim direktörleri)
  • Değişim başlatanlar (örneğin stratejik planlamacılar ve politika belirleyenler)
  • Değişim uzmanları ve değerlendiriciler (iş planı geliştiriciler ve proje uzmanları)
  • Değişim uygulayıcıları (portföy, program ve proje yöneticileri)
  • Değişim destek personeli (portföy, program ve proje ofisi personeli)
  • İş Planı yazan ve proje değerlendiren kişileri içerir.

  Proje yönetimi eğitim tarihleri için       Eğitim takvimine bakınız

  Hakkımızda

  New Peoplecert Logo 2018

  MakroNorm PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinde Türkiye'deki akrediteli tek kurum olarak PRINCE2 eğitimleri ve setrifika sınavları sunmaktadır. Aynı zamanda PMI standartları ve PMP sınavına hazırlık eğitimleri, projelerinize destek veya sizin için yürütmek sunduğumuz hizmetler arasındadır.

  Haberler

  İletişim

   Istanbul, Kadıköy

    Caferağa Mah. Yusuf Kamil Paşa Sok. No: 2/2, D: 4, Moda

   +90 216 349 08 00

   makronorm (@) makronorm.com

  Bizi arayınız!