Tel: +90 216 349 08 00
 • PRINCE2 Nedir?

  PRINCE2 İngilizcede PRojects IN Controlled Environment’ın kısaltılmışı olan ve Kontrollü Ortamlarda Projeler anlamına gelen süreç temelli bir proje yönetimi metodudur. Her tür projenin yönetiminde kolaylıkla uyarlanabilir ve ölçeklendirilebilir bir metot verir.

  Herkesin kullanımına açık olan PRINCE2 Ingiltere’de proje yönetiminde fiilen standard haline gelmiş ve dünya çapında en çok kullanılan metotdur. 

  PRINCE2’nun ana özellikleri

  • İş planına odaklanması
  • Proje yönetimi ekibi için tanımlanmış bir organizasyon yapısı
  • Ürün-temelli planlama yaklaşımı
  • Projeyi yönetilebilir ve kontrol edilebilir aşamalara bölme üzerinde vurgusu
  • Her projeye uygun düzeyde uygulanabilir olma esnekliğidir

  PRINCE2 öğeleri

  PRINCE2 metodu proje yönetimini birbiri ile bütünleşmiş dört element ile ele alır: prensipler, temalar, süreçler ve proje ortamı.

  Prensipler: Prensipler bir projenin gerçekten PRINCE2 kullanılarak yönetildiğini belirleyen yol gösterici gereklilikler ve iyi uygulamalardır. PRINCE2’da yedi prensip bulunmaktadır. Bir projenin PRINCE2 projesi olabilmesi için tüm yedi sürecin de uygulanması gerekmektedir. PRINCE2 Prensipleri için bkz.

  Temalar: Temalar proje boyunca sürekli ve eş zamanda irdelenmesi gereken proje yönetimi açılarını tanımlar. Yedi tema değişik proje yönetimi disiplinleri için PRINCE2’nun gerektirdiği özel işlemleri ve bunların neden gerektiğini açıklar. PRINCE2 Temaları için bkz.

  Süreçler: Bunlar projeyi başlatmaktan proje kapanışına kadar proje yaşam döngüsünde adım-adım nasıl ilerleme yapılacağını tanımlar. Projenin başarısı için her süreç için önerilen aktiviteler ve ürünler bulunmaktadır. Bkz: PRINCE2 Süreçleri ve PRINCE2 Proje Hayat Döngüsü.

  PRINCE2’yi proje ortamına uyarlama: PRINCE2’nun esnek çerçevesi her çeşit ve her ölçüde projeye kolaylıkla uyarlanabilir. Ancak PRINCE2 ‘tek ölçü her şeye uyar’ bir çözüm değildir. Proje büyüklüğüne ve ortamında göre uyarlanması gerekir.

  Proje yönetimi eğitim tarihleri için       Eğitim takvimine bakınız

  Hakkımızda

  New Peoplecert Logo 2018

  MakroNorm PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinde Türkiye'deki akrediteli tek kurum olarak PRINCE2 eğitimleri ve setrifika sınavları sunmaktadır. Aynı zamanda PMI standartları ve PMP sınavına hazırlık eğitimleri, projelerinize destek veya sizin için yürütmek sunduğumuz hizmetler arasındadır.

  Haberler

  İletişim

   Istanbul, Kadıköy

    Caferağa Mah. Yusuf Kamil Paşa Sok. No: 2/2, D: 4, Moda

   +90 216 349 08 00

   makronorm (@) makronorm.com

  Bizi arayınız!