Tel: +90 216 349 08 00
 • Standartlar

  ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) standard şu şekilde tanımlıyor: malzeme, ürün, süreç ve hizmetlerin amaçlarına uygun olmasını sağlamak için her zaman geçerli olan ve kullanılabilen ihtiyaç, kural veya özellikleri sağlayan bir dokümandır.

  ISO Uluslararası Standartları ürün ve hizmetlerin güvenilir ve kaliteli olmasını sağlar. Bunlar bir kurumun yürüttüğü işte atık ve hataları minimize ederek maliyetleri düşüren ve verimliliği artıran stratejik araçlardır. Şirketlerin yeni pazarlara ulaşmasına, gelişmekte olan ülkeler için eşit şartların oluşmasına, özgür ve adil küresel ticaretin ortaya çıkmasına yardım eder.

  BSI (British Standards Institute) dünyada kurumların mükemmelliği bir alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olan bir iş standartları kurumudur.

  BSI en iyi uygulamaları tespit etmek ve şirketlerin başarılı olması için gereken bilgileri yapılandırmak için iş uzmanları, hükümet organları, ticaret odaları ve tüketici grupları ile ortak çalışır. 

  Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında yayınların bazı standartlar şunlardır:

  ISO 21500 Guidence for Project Management

  ISO 21500:2012 Guidence for Project Management (Proje Yönetimi için Kılavuz) kamu, özel veya toplum kuruluşları de dahil olmak üzere her çeşit kuruluş tarafından yürütülen, büyük veya küçük, uzun veya kısa, her büyüklükte, sürede, karmaşıklıkta ve tür proje için standart ve rehberlik sağlar.

  ISO 21500:2012 proje yönetiminde iyi uygulamalar olarak görünen kavram ve süreçlerin üst düzey tanımını verir. Projelere program ve proje portföyleri bağlamında bakılmıştır. Ancak, ISO 21500:2012 program ve proje portföy yönetimi konusunda ayrıntılı bilgi vermez. Genel yönetime ilişkin konular sadece proje yönetimi kapsamında ele alınmaktadır.

  ISO 21500 Pocket Guide

  Bu cep kılavuzu proje yönetimi mesleğinin son ürünlerinden biri olan ve ilk olarak tüm dünyada kabul edilen ‘ISO 21500 proje yönetiminde rehberlik’ kitabına özet bir giriş olarak hazırlanmıştır.

  Bu kılavuz, kısa ve kolay anlaşılır bir giriş ve pratik uygulama için önerilerle ISO 21500 konusunda üst düzey bir özet verir. Geleceğe hazırlanan bir proje yöneticisi için önemli bir bilgi kaynağıdır.

  Managing Risk the ISO 31000 Way

  Managing Risk the ISO 31000 Way (ISO 31000 Yöntemi Risk Yönetimi) kurumlarına risk yönetimi için bir sistem tanıtmak isteyen yöneticiler için yazılmıştır. Risk yönetimi için uluslar arası ISO 31000 temelinde hazırlanmıştır. Her boyda işletmeler tarafından kullanılabilen ve mevcut yönetim uygulamalarına entegre edilebilen bir çerçeve önerir. Çok sayıda vaka çalışmaları, kontrol listeleri ve örnekler veren bu pratik kılavuz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için risk yönetimini geçerli ve uygulanabilir biçimde sunar.

  Yazar: David Smith ve Rob Politowski
  Yayıncı: BSI (2013)
  ISBN:
  9780580675126
  Sayfa:
  130

  The Risk Management Universe: A guided tour

  Bu kitap çeşitli risk yönetim alanlarında önde gelen uzmanları risk yönetimi dünyasını özel yapan temel görüşleri paylaşmak üzere bir araya getiriyor.
  Her yazar kendi uzmanlık alanında mevcut en iyi uygulamayı anlatıyor, aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de özetliyor. Risk yönetimi dünyasının ana boyutlarının anlatan bu kitap, her türlü risk yönetimini birleştiren ana temaların tartışması ve risk yönetiminin etkinliğini her alanda maksimize edecek yeni gelişmelerle sonlandırılıyor.

  Yazar: David Hillson
  ISBN - 13: 9780580503467
  Yayıncı: BSI (2007 )
  Sayfa: 424

  Good Governance – A Risk-based Management Systems Approach to Internal Control

  Kötü risk yönetiminin kişilere, kurumlara, toplum hayatına ve refahına olumsuz etkileri her gün haberlerde görülmektedir. Sağlam yönetim sistemleri zorlu değişimlerde bir kuruma esneklik sağlar ve hayatını sürdürmesine yardım eder. Ayrıca kamu veya özel sektörde her türlü kurumlardaki paydaşlar kurumun yönetimi konusunda daha fazla beklentilerde bulunmaktadır. Kurumlarında daha başarılı ve sürdürülebilir çalışma sağlanmaktan sorumlu kişiler, kendi kontrollerindeki riskleri yeterli olarak anladıklarını ve güçlü bir iç kontrol sağladıklarını göstermelidirler.

  Good Governance – A Risk-based Management Systems Approach to Internal Control (İyi Yönetişim - İç Kontrole Risk tabanlı Yönetim Sistemleri Yaklaşımı) bir risk yönetim sistemi çerçevesi sunar. Uygulamayı ana hatlarıyla açıklar. Diğer yönetim süreçleri ve öz değerlendirme anketi sunar.

  Yazar: David Smith ve Rob Politowski
  Yayıncı: BSI ( 2008)
  ISBN: 9780580643132
  Sayfa: 44

  Managing Risk and Resilience in the Supply Chain

  Bu pratik kitap tedarik zincirlerinin doğasında buluna eş bağımlılığı araştırır ve çeşitli taraflar arasında risk ve beklentilerin anlaşılması ve yönetilmesi konusundaki zorlukları inceler. Tedarik zincirinde aniden veya yavaş yavaş nelerin kötüye gidebileceğini araştırır. Stratejik risk ve tedarik zinciri yönetimi anlayışında fırsat ve tehditleri tartışır. Çeşitli tedarik zinciri hem de yararlı bir risk yayma aracı olabilir, hem de potansiyel olarak yıkıcı açıklar ortaya çıkarabilir.

  Bu iki tarafı keskin kılıcı yönetmek başarılı bir tedarik zinciri ortaya çıkaracaktır. Yazar risk yönetimi, kriz yönetimi ve her şeyden önce de çok uluslu CEO deneyimini konuya getiriyor.

  Yazar: David Kaye
  Yayıncı: BSI ( 2008)
  ISBN - 13: 9780580607264
  Sayfa: 270

  Proje yönetimi eğitim tarihleri için       Eğitim takvimine bakınız

  Hakkımızda

  New Peoplecert Logo 2018

  MakroNorm PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinde Türkiye'deki akrediteli tek kurum olarak PRINCE2 eğitimleri ve setrifika sınavları sunmaktadır. Aynı zamanda PMI standartları ve PMP sınavına hazırlık eğitimleri, projelerinize destek veya sizin için yürütmek sunduğumuz hizmetler arasındadır.

  Haberler

  İletişim

   Istanbul, Kadıköy

    Caferağa Mah. Yusuf Kamil Paşa Sok. No: 2/2, D: 4, Moda

   +90 216 349 08 00

   makronorm (@) makronorm.com

  Bizi arayınız!